pathinfo : /website/jan.nsf/www/Wat-zijn-GRPaden.html http_referer : refencoded: googlesearch htmlfrontmatter v2attach 0 host : www.wandelwereld.be:8080nl
routeinfo
Wat zijn GRpaden

GR-paden zijn geen gewone wandelpaden. De meeste andere wandelpaden strekken zich uit over een beperkte afstand en zijn gericht op plaatselijke recreatie.

Wat wij "Grote Route" of Grande Randonnťe (GR) noemen, zijn bewegwijzerde wandelpaden over lange afstand. Zij doorkruisen meestal een hele streek of zelfs een land. (bv GR128 Vlaanderenroute) Sommige rondwegen blijven binnen een bepaalde regio, waarvan zij zowat alle aspecten aan de wandelaar tonen (bv. de wandelronden van Vlaanderen, GR 5A).

Daarnaast hebben wij ook nog themapaden waarlangs je al wandelend dieper kan ingaan op een cultuurhistorisch gegeven (bv. het Reynaertlandpad) of Streek-GR's die een bepaalde streek grondiger verkennen (bv. de GR Kempen). In Vlaanderen zijn nu bijna 3000 km GR-paden bewegwijzerd. Al deze paden tonen de wandelaar elke dag een nieuwe, grote verscheidenheid in landschap en streekkarakter.

Ieder wandelt op eigen tempo. Je kunt soms dagen aan ťťn stuk op een GR-pad wandelen. Je kunt echter ook een GR-pad een dagje of een weekend volgen. Alles is mogelijk. Enkele wandelsuggesties, voortvloeiend uit eigen ervaringen vind je op deze site. Het ontwerpen, coŲrdineren en onderhouden van het padennetwerk gebeurt door organisaties die door de overheid werden erkend. Zij werken met talrijke vrijwilligers: zonder hun onbaatzuchtige inzet zou de ontwikkeling en het voortbestaan van een dergelijk internationaal netwerk onmogelijk zijn.

GR-paden bestaan onder verschillende namen in de meeste Europese landen. In Nederland heten ze "LAW".

© Jan Van Meirvenne - 2013
Top